Lutowe spotkanie w Klubie Akademickim, tradycyjnie poświęcone było przyrodzie polskiej. Gościem był prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, który wygłosił wykład pt. Wilk – święty czy grzesznik.

Po wykładzie odbyła się tradycyjna biesiada myśliwska.

Spotkanie miało miejsce w środę, 11 lutego 2015 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN przy ul. Piotrkowskiej 137/139.