Fundacja im. Tomasza Jakuba Michalskiego - LOGO Powołana w 2001 roku. Celem Fundacji jest promowanie, wspieranie i nagradzanie najwybitniejszych młodych pracowników nauki z całego kraju, których badania i działalność naukowa przyczyniają się do zwalczania chorób nowotworowych. Fundacja realizuje swoje cele poprzez nagrody, stypendia oraz inne formy wspierania działalności naukowej. Dochody Fundacji tworzone są na drodze darowizn i zapisów. Rozpoczęcie działań Fundacji umożliwił pierwszy wkład finansowy najbliższej rodziny Tomasza Jakuba Michalskiego.

www.fundacjatjm.pl