herb
Polska Akademia Nauk Oddział w Łodzi

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi powstał w 1977 roku. Obecnie mieści się w pałacu Juliusza Kindermanna przy ul. Piotrkowskiej 137. Od początku istnienia Oddziału jego istotą i głównym założeniem była praca na rzecz rozwoju placówek PAN w Łodzi, integracja środowiska naukowego oraz działalność na rzecz rozwoju nauki i regionu. Tym szczytnym celom służy łódzki Oddział po dziś dzień.

Samodzielne placówki naukowe PAN w Łodzi
INSTYTUT BIOLOGII MEDYCZNEJ PAN PDF Drukuj
ul. Lodowa 106, 93-232 Łódź
tel. 0-42 272-36-33; fax: 0-42 272-36-30
www.cbm.pan.pl      


Instytut Biologii Medycznej PAN funkcjonuje od
1 kwietnia 2008 r., kontynuując działalność naukową jednostki znanej dotąd jako Centrum Biologii Medycznej PAN.

Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów Naukowych przyznała w roku 2007 uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych
w dyscyplinie biologii medycznej.
Więcej…
 
INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN - Oddział w Łodzi PDF Drukuj

INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII PAN - Oddział w Łodzi
ul. Tylna 1, 90-364 Łódź
tel./fax: 0-42 684-61-96
www.iaepan.edu.pl


Instytut Archeologii i Etnologii, Oddział
w Łodzi (dawniej Zakład Archeologii Polski Środkowej Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN) powstał z łódzkich Stacji Archeologicznych Kierownictwa Badań nad Początkami Państwa Polskiego.
Więcej…
 
MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT PAN - EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII PDF Drukuj

MIĘDZYNARODOWY INSTYTUT PAN -EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII  pod auspicjami UNESCO
ul. Tylna 3, 90-364 Łódź
tel. 0-42 681-70-07, fax: 0-42 681-30-69
www.erce.unesco.lodz.pl


Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO powstało z połączenia Międzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk (MCE PAN) na podstawie porozumienia pomiędzy UNESCO i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego RP. Główne obszary działania ERCE zostały opracowane na podstawie ramowego Międzynarodowego Programu Hydrologicznego (IHP) UNESCO oraz Inter Academy Panel (IAP). Bieżące badania prowadzone są we współpracy z władzami  miasta Łodzi oraz Uniwersytetem Łódzkim.
Więcej…
 
CENTRUM BADAŃ MOLEKULARNYCH I MAKROMOLEKULARNYCH PAN PDF Drukuj
ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź
tel. 0-42 684-71-13; fax: 0-42 684-71-26; 0-42 681-54-83
www.cbmm.lodz.pl

Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych (CBMiM) powstało
w 1972 r., a w roku 1988 uzyskało status Instytutu Polskiej Akademii Nauk. W ciągu ponad 35 lat swojego istnienia Centrum rozwinęło się ze stosunkowo małego laboratorium w rozbudowany instytut badawczy, zatrudniający około 190 osób (w tym 5 członków PAN),
z których około 140 jest bezpośrednio zaangażowanych
w badania naukowe. Centrum ma uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego nauk chemicznych.
Więcej…
 


Oddziały PAN:
Wyszukiwarka:

Aby wyszukać żądaną frazę, wypełnij poniższe pole tekstowe.

Szybki kontakt:

ul. Piotrkowska 137/139
90-434 Łódź

tel. 0-42 636-80-18
tel./fax 0-42 636-24-15
e-mail: lodz@pan.pl
www: www.lodz.pan.pl

© 2012 Polska Akademia Nauk