Uniwersytet Medyczny w Łodzi Uniwersytet Medyczny w Łodzi został laureatem konkursu „Inkubator Innowacyjności+”, ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt realizowany będzie przez Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi (lider projektu) oraz analogiczne biura konsorcjantów: Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.


Celem programu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności ich komercjalizacja. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do promocji osiągnięć naukowych, zwiększenia ich wpływu na rozwój innowacyjności oraz wzmocnienia współpracy między środowiskiem naukowym, a otoczeniem gospodarczym.

 

Więcej informacji

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Otwarcie nowej siedziby Oddziału Pielęgniarstwa i Położnictwa stało się okazją do uroczystego odsłonięcia malunku Odznaki 28 Pułku Strzelców Kaniowskich, który stacjonował w Łodzi w okresie międzywojennym.


Wizerunek odsłonił JM Rektor, prof. Radzisław Kordek w towarzystwie przedstawicieli Stowarzyszenia Historycznego „Strzelcy Kaniowscy”.
Malunek został odkryty w styczniu 2016 roku, podczas prac remontowych, prowadzonych w budynku, w którym przed wojną mieściła się Szkoła Powszechna nr 127.

 

Więcej informacji

Politechnika ŁódzkaDo 8 marca można zgłaszać kandydatów do wyróżnienia „Łódzkie Eureka” za 2016 rok. Honorową statuetkę przyznaje Rada ds. Szkolnictwa Wyższego i Nauki przy Prezydencie Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i techniczne. Celem wyróżnienia jest promocja twórców (lub zespołów) działających na rzecz rozwoju Łodzi jako ośrodka naukowego i akademickiego.

 

Więcej informacji

Katedra Kompozycji Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi zaprasza uczniów średnich szkół muzycznych w Polsce do udziału w konkursie dla młodych kompozytorów. Przedmiotem konkursu jest utwór solowy lub kameralny spełniający wymogi określone w regulaminie.

Więcej infromacji

Politechnika ŁódzkaStudenckie Koło Naukowe Robotyki SKaNeR z Politechniki Łódzkiej, w skład którego wchodzi drużyna Raptors - konstruktorzy łazika marsjańskiego, kończy rok 2016 jeszcze jednym sukcesem. Reprezentanci Koła zakwalifikowali się do finałów jednego z najbardziej prestiżowych konkursów robotów mobilnych na świecie - Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge. W marcu 2017 r. studenci pojadą z łazikiem do Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 Więcej informacji