W dniu 14 listopada 2019 r. w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału, podczas którego wykład pt. "Etyka w nauce w świetle Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" oraz w planowanej nowelizacji ustawy o PAN wygłosi prof.dr hab.n.med. Andrzej Górski, Przewodniczący Komisji Etyki PAN.

W dniu 24 czerwca 2019 r. w sali konferencyjnej  Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ  odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi, podczas którego wykład pt.: Szkoła doktorska na PŁ w świetle Ustawy 2.0  wygłosił  prof. dr hab. inż. Ireneusz Zbiciński, prorektor ds. nauki PŁ.

W dniu 01 kwitnia 2019 r. odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi. Dominującym tematem spotkania było funkcjonowanie Instytutów PAN w strukturach Akademii ich rola i znaczenie w świetle planowanej zmiany Ustawy o Akademii oraz problemy związane z organizowaniem szkół doktoranckich. Wypowiadano się również na temat naboru nowych członków do Korporacji w IV kw. br. Zebrani stwierdzili, że konieczna jest wymiana poglądów w szerokim gronie na temat propozycji zawartych w projekcie wdrażanej „małej” Ustawy oraz planowanej nowelizacji Ustawy o PAN.

We wtorek, 19 czerwca 2018 r. w Centrum Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego odbyło sie Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi, podczas którego wykład wygłosiła Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Medycznego  – prof. dr hab. n. med. Lucyna Woźniak.

 

W dniu 14 grudnia 2017 r. o godz. 12.00 odbyło się Zgromadzenie Ogólne Oddziału PAN w Łodzi, podczas którego wykład pt. „W rok stulecia awangardy - o tradycjach artystycznych w Łodzi” wygłosił dr Łukasz M. Sadowski z Zakładu Teorii i Historii Sztuki Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi.