Podczas marcowego spotkania członków Klubu Akademickiego gościem był prof. dr hab. Sławomir Adam Gala, językoznawca oraz dialektolog, który wygłosił referat pt. Państwowotwórcza funkcja języka. Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 14 marca 2011 r. o godzinie 18.00, w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.