DSC09083W dniu 16 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 137/139 odbyło się uroczyste wręczenie Nagród za Wybitne Osiągnięcia Przyczyniające się do Rozwoju Nauki dla Młodych Uczonych Pracujących na Terenie Województwa Łódzkiego.

 

 

 

Laureatami nagród edycji 2013 zostali:
1. W dziedzinie nauk humanistycznych    – dr hab. Piotr Krajewski
2. W dziedzinie nauk ścisłych                   – dr Michał Rachwalski
                                                                – dr Bartosz Zieliński
3. W dziedzinie nauk technicznych           – dr Przemysław Ignaciuk
4. W dziedzinie sztuki                               – dr szt. Łukasz Kwiatkowski

Uroczystość poprowadził Prezes Oddziału PAN w Łodzi – prof. dr hab. Aleksander Welfe, czł. koresp. PAN. Nagrody wręczali również Prezydent Miasta Łodzi – Hanna Zdanowska oraz Przewodniczący Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych – prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel.

Zapraszamy do Galerii