Lutowe spotkanie Klubu Akademickiego tradycyjnie poświęcone było myślistwu. Wspólną prezentację pt. Ambony – cztery pory roku, obrazy i muzyka przedstawili: prof. dr hab. Hieronim Bartel – Prezes Klubu (zdjęcia) oraz prof. Włodzimierz Jakiel (akordeon). Po wystąpieniu odbyła się uroczysta biesiada myśliwska. Spotkanie to odbyło się w środę, 16 lutego 2011 r. o godzinie 18.00 w siedzibie Oddziału PAN w Łodzi.