Akademia Medyczna Lodz dol Jan Krenz – światowej sławy artysta należący do grona najwybitniejszych polskich dyrygentów okresu powojennego – otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. W ten sposób łódzka Akademia uhonorowała jednego ze swoich najwybitniejszych absolwentów. 14 lipca artysta świętował 92. urodziny.

Akademia Muzyczna

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Młodzi badacze z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zostali wyróżnieni „Diamentowymi Grantami” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nagrodzeni zostali:

  • Agata Gabryelska – „HIF-1alfa jako modyfikowalny czynnik insulinooporności u pacjentów chorujących na zespół obturacyjnego bezdechu sennego”.
  • Anna Puła – „Zastosowanie profilu krążących w surowicy cząsteczek miRNA jako biomarkerów oporności na leki z grupy inhibitorów proteasomu u pacjentów leczonych z powodu szpiczaka plazmocytowego”,
  • Arkadiusz Michalak – „Poszukiwanie monogenowych postaci zespołów chorób autoimmunologicznych przebiegających z cukrzycą typu 1”

Uniwersytet Medyczny

 

 

Uniwersytet Łódzki W dniach 11-12 września br odbędzie się będzie „38th Annual Conference of the Society for Reproductive and Infant Psychology” organizowana przez Society for Reproductive and Infant Psychology (SRIP).

Tematyka konferencji organizowanej w 2018 roku we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego obejmuje psychologiczne, behawioralne, medyczne i społeczne aspekty prokreacji, a w szczególności: potencjału reprodukcyjnego, kontroli płodności, uwarunkowań i leczenia niepłodności, ciąży i porodu, okresu wczesnego dzieciństwa oraz doświadczeń związanych z rodzicielstwem.

Informacje na stronie SRIP

Uniwersytet Łódzki

Politechnika ŁódzkaFundacja na rzecz Nauki Polskiej ogłosiła dwudziesty drugi konkurs o Polskie Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta, w ramach którego wybitni uczeni niemieccy mogą przyjechać do Polski na kilkumiesięczne pobyty naukowe. Do 1 października br. kandydatów do stypendium mogą zgłaszać polscy naukowcy.

Konkurs jest skierowany do przedstawicieli wszystkich dziedzin nauki.

Politechnika Łódzka

W dniach 16-23 kwietnia odbędzie się XVIII edycja Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki.

W programie Festiwalu odbędzie się kilkaset wydarzeń naukowych, kulturalnych i artystycznych przygotowanych m. in. przez łódzkie uczelnie wyższe oraz inne instytucje naukowe i kulturalne.

Program Festiwalu dostępny jest pod adresem: www.festiwal.lodz.pl

Więcej informacji