Podczas konferencji prasowej zorganizowanej po 133. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w grudniu 2016 roku, prezes PAN - prof. Jerzy Duszyński zapowiedział rozpoczęcie projektu utworzenia Uniwersytetu Polskiej Akademii Nauk: Akademia ma olbrzymi potencjał naukowy, który jest bardzo dobrze wykorzystywany do prowadzenia prac naukowych i innowacji. Szkoda jednak, że tak mało jest wykorzystywany do kształcenia. Przy PAN są studia doktoranckie, ale możliwości Akademii są znacznie większe.

To duży i ryzykowny projekt – w polskiej nauce istnieje pewien deficyt ufności i współdziałania. Jednak wszyscy możemy zyskać na tym, że widzialność polskiej nauki będzie lepsza, a miejsce polskich instytucji szkolnictwa wyższego w rankingu międzynarodowym znacząco się poprawi.

Nad szczegółami tego projektu pracuje zespół kierowany przez wiceprezesa PAN, prof. Pawła Rowińskiego.

Koncepcja utworzenia Uniwersytetu PAN zostanie przedstawiona we wrześniu 2017 roku na Narodowym Kongresie Nauki w Krakowie.

Więcej informacji

Dnia 8 czerwca br. w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie odbyła się 134. sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

W programie sesji zaplanowano między innymi panel zatytułowany "Uniwersytet Polskiej Akademii Nauk". Sesji towarzyszyła wystawa pt. „Polska w badaniach arktycznych i antarktycznych”.

Więcej informacji

Dnia 3 grudnia 2015 r. (czwartek) w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, Plac Defilad 1, odbędzie się 130 sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

Dnia 11 czerwca 2015 r. (czwartek) w Auli Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN w Warszawie, ul. Księcia Trojdena 4, odbędzie się 130 sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk.

www.aktualnosci.pan.pl

 

W dniu 23 kwietnia 2015 r., podczas 129. sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN członkowie Polskiej Akademii Nauk dokonali wyboru Wiceprezesów PAN na kadencję 2015-2018

Na funkcję wiceprezesów wybrani zostali: prof. dr hab. Stanisław Czuczwar, czł. koresp. PAN z Wydziału V Nauk Medycznych PAN, prof. dr hab. Elżbieta Frąckowiak, czł. koresp. PAN z Wydziału IV Nauk Technicznych PAN, prof. dr hab. Edward Nęcka, czł. rzecz. PAN z Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN oraz prof. dr hab. Paweł Rowiński, czł koresp. PAN z Wydziału Nauk Ścisłych i Nauk o Ziemi PAN.

www.pan.pl