Pierwsze powakacyjne spotkanie Klubu Akademickiego zostało zainaugurowane koncertem utworów kompozytorów polskich.

Koncert poprowadziła Pani Oliwia Różańska Prezes Fundacji im. Miłosza Magina a odbył się on w dniu 26 października 2015 r. o godz. 18.00.

Podczas majowego spotkania w Klubie wykład pt. Oscary filmowe wygłosiła prof. PWSFTviT dr hab. Jolanta Lemann-Zajiček – wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi.

Spotkanie miało miejsce w poniedziałek, 11 maja 2015 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN przy ul. Piotrkowskiej 137/139.

Gościem kwietniowego spotkania w Klubie Akademickim była prof. dr hab. Hanna Krajewska – Dyrektor Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, która wygłosiła prelekcję pt. Protestanci w Łodzi 1815-1914. Między edukacją a ewangelizacją.

Spotkanie odbyło się we wtorek, 14 kwietnia 2015 r., o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Kościoła św. Mateusza w Łodzi.

Podczas marcowego spotkania, wykład pt. Nanomateriały i nanotechnologie we współczesnej nauce i technice – wybrane zagadnienia wygłosił prof. dr hab. Jarosław Grobelny – Prodziekan ds. naukowych i ogólnych Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego.

Spotkanie odbyło się w poniedziałek, 16 marca 2015 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN przy ul. Piotrkowskiej 137/139.

Lutowe spotkanie w Klubie Akademickim, tradycyjnie poświęcone było przyrodzie polskiej. Gościem był prof. dr hab. Henryk Okarma z Instytutu Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, który wygłosił wykład pt. Wilk – święty czy grzesznik.

Po wykładzie odbyła się tradycyjna biesiada myśliwska.

Spotkanie miało miejsce w środę, 11 lutego 2015 r., o godz. 18.00 w siedzibie Oddziału PAN przy ul. Piotrkowskiej 137/139.